Mitsubishi vs Black Rams

When's the game on?

Mitsubishi play Black Rams on Friday 26 April at 23:00. The Japan Rugby League One game is to be held at Sagamihara Gion Stadium.

Where's the match on TV?

This game is not shown on TV in the UK, Ireland or USA

Out of the country? Make sure to sign up to NordVPN to ensure you can still watch Mitsubishi play Black Rams anywhere in the world.

Match Day Squad

Mitsubishi # Black Rams
Ryuto Fukuyama 15 Isaac Lucas
Ben Paltridge 14 Daisuke Nishikawa
Matt Vaega 13 Amanaki Lotoahea
Curtis Rona 12 Yuki Ikeda
Satoshi Koizumi 11 Yuta Kurihara
James Grayson 10 Ichigo Nakakusu
Kota Iwamura 9 Toshiya Takahashi
Mototsugu Hachiya 1 Kazuma Nishi
Yoshimitsu Yasue 2 Hinata Takei
Kanzo Schinckel 3 Paddy Ryan
Daniel Linde 4 Michael Stolberg
Walt Steenkamp 5 Pohiva Lotoahea
Kyo Yoshida 6 Amato Fakatava
Yusuke Sakamoto 7 Shuhei Matsuhashi
Epineri Uluviti 8 Samuel Waqabaca
Matt Moulds 16 Masashi Onishi
Hayato Hosoda 17 Kosei Nakamura
Tomoaki Ishii 18 Shohei Oyama
Jackson Hemopo 19 Reijiro Yamamoto
Masataka Tsuruya 20 Otoya Kihara
Brackin Karauria-Henry 21 Nathan Hughes
Tonishio Vaiahu 22 Takanobu Minami
Kazuki Ishida 23 Matt McGahan

Mitsubishi FanViews:

No FanViews yet, add yours below

Black Rams FanViews:

No FanViews yet, add yours below