Mitsubishi vs Sungoliath

When's the game on?

Mitsubishi play Sungoliath on Saturday 20 January at 00:00. The Japan Rugby League One game is to be held at Sagamihara Gion Stadium.

Where's the match on TV?

This game is not shown on TV in the UK, Ireland or USA

Out of the country? Make sure to sign up to NordVPN to ensure you can still watch Mitsubishi play Sungoliath anywhere in the world.

Match Day Squad

Mitsubishi # Sungoliath
Matt Vaega 15 Kotaro Matsushima
Roland Alaiasa 14 Seiya Ozaki
Joichiro Iwashita 13 Taiga Ozaki
Curtis Rona 12 Shogo Nakano
Kento Nakai 11 Cheslin Kolbe
James Grayson 10 Mikiya Takamoto
Kota Iwamura 9 Naoto Saito
Mototsugu Hachiya 1 Wataru Kobayashi
Yuki Miyazato 2 Kosuke Horikoshi
Yu Chinen 3 Kotaro Hosoki
Daniel Linde 4 Trevor Hosea
Epineri Uluviti 5 Harry Hockings
Kyo Yoshida 6 Kanji Shimokawa
Hiroki Sato 7 Sam Cane
Jackson Hemopo 8 Ryuga Hashimoto
Atsurou Nakamura 16 Kienori Go
Jun Morimoto 17 Yukio Morikawa
Tomoaki Ishii 18 Oga Soshi
Timote Tavalea 19 Koji Iino
Ryoma Tokuda 20 Tamati Ioane
Ryuto Fukuyama 21 Yutaka Nagare
Jack Stratton 22 Isaiah Punivai
Marino Mikaele Tu u 23 Ryosuke Kawase

Mitsubishi FanViews:

No FanViews yet, add yours below

Sungoliath FanViews:

No FanViews yet, add yours below