Brave Lupus vs Eagles

When's the game on?

Brave Lupus play Eagles on Saturday 5 March at 03:00. The Japan Rugby League One game is to be held at Chichibunomiya Rugby Stadium.

Where's the match on TV?

This game is not shown on TV in the UK, Ireland or USA

Out of the country? Make sure to sign up to NordVPN to ensure you can still watch Brave Lupus play Eagles anywhere in the world.

Match Day Squad

Brave Lupus # Eagles
Takuro Matsunaga 15 SP Marais
Jone Naikabula 14 Chihito Matsui
Seta Tamanivalu 13 Jesse Kriel
Hayata Nakao 12 Yusuke Kajimura
Taiki Matsunobu 11 Viliame Takayawa
Tim Bateman 10 Yu Tamura
Takahiro Ogawa 9 Kazufumi Yamasuga
Masataka Mikami 1 Takato Okabe
Futoshi Mori 2 Yusuke Niwai
Yuta Kokaji 3 Rento Tsukayama
Warner Dearns 4 Amanaki Saumaki
Hugh Pyle 5 Cory Hill
Michael Leitch 6 Jacobus van Dyk
Matt Todd 7 Naoto Shimada
Yoshitaka Tokunaga 8 Amanaki Mafi
Daigo Hashimoto 16 Shinobu Takashima
Yuma Fujino 17 Suguru Igarashi
Yu Chinen 18 Masahiro Matsuoka
Shohei Ito 19 Samuela Anise
Hiroki Yamamoto 20 Liaki Moli
Jack Stratton 21 Toshiki Amano
Nicholas Kraska 22 Jumpei Ogura
Toshiki Kuwayama 23 Naoya Minamihashi

Brave Lupus FanViews:

No FanViews yet, add yours below

Eagles FanViews:

No FanViews yet, add yours below