Sungoliath vs Honda

When's the game on?

Sungoliath play Honda on Saturday 13 April at 01:30. The Japan Rugby League One game is to be held at Prince Chichibu Memorial Ground.

Where's the match on TV?

This game is not shown on TV in the UK, Ireland or USA

Out of the country? Make sure to sign up to NordVPN to ensure you can still watch Sungoliath play Honda anywhere in the world.

Match Day Squad

Sungoliath # Honda
Kotaro Matsushima 15 Tom Banks
Seiya Ozaki 14 Haruhiko Uemura
Taiga Ozaki 13 Soki Watanabe
Isaiah Punivai 12 Dawid Kellerman
Shota Emi 11 Kanta Watanabe
Mikiya Takamoto 10 Gwangtee Oh
Yutaka Nagare 9 Shogo Nezuka
Yukio Morikawa 1 Takumi Fujii
Kosuke Horikoshi 2 Seunghyok Lee
Shinnosuke Kakinaga 3 Matthys Basson
Sam Jeffries. 4 Yoji Akiyama
Harry Hockings 5 Franco Mostert
Ryuga Hashimoto 6 Ryota Kobayashi
Kai Yamamoto 7 Kosuke Hattori
Tamati Ioane 8 Ryo Furuta
Kienori Go 16 Koki Hida
Kenta Kobayashi 17 Tatsuhiko Tsurukawa
Kan Nakano 18 Katsuyuki Hoshino
Trevor Hosea 19 Connor Wihongi
Kanji Shimokawa 20 Waimana Kapa
Naoto Saito 21 Taichi Takenaka
Ryoto Nakamura 22 Mitchell Hunt
Ryosuke Kawase 23 Fraser Quirk

Sungoliath FanViews:

No FanViews yet, add yours below

Honda FanViews:

No FanViews yet, add yours below